Pretensioonide esitamise õigus

  • Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest tarbijale.
  • Tarbijale müügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. (VÕS § 218)
  • Esimesel kuuel kuul peab müüja tõestama, et tegemist ei ole tootmispraagiga. Järgmised 1,5 aastat peab tõestama klient, et tegemist on tootmispraagiga.
  • Ostu sooritamist saab tõendada mitmel erineval viisil, nt ostutšeki, arve, pangaväljavõtte või mõne muu dokumendiga, millest nähtub tehingu sooritamise aeg ning pooled.
  • Aatrium Sisustuskaubamaja vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.