E-poe klienditeenindus: +372 614 0207 E-R 9-17 Müügisaal ja laod on avatud E-L 10-20, P 10-19
Kontaktid

Isikuandmete vastutav töötleja on:

Aatrium Sisustuskaubamaja AS

Reg nr: 10456706

Aadress: Pärnu mnt 238, Tallinn 11624

Tel: 614 0404

E-post: info@aatrium.ee

www.aatrium.eeIsikuandmed ja nende kaitse

Käesolev privaatsuspoliitika käsitleb Aatrium Sisustuskaubamaja AS (edaspidi Aatrium) klientide isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

Isikuandmed on andmed, mida kogutakse teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks.

Me ei töötle delikaatseid isikuandmeid Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2016/679 mõistes.Isikuandmete töötlemine

Aatrium töötleb klientide järgmiseid isikuandmeid:

• nimi;

• kontaktinfo nagu telefoninumber ja e-posti aadress;

• maksja ja kohale toimetamise aadress;

• pangakonto number;

• kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

• klienditoe andmed;

• muu kliendiuuringute, klienditagasiside ja/või pakkumistega seotud teave;

• Videovalve lindistused Aatriumi kaupluse territooriumil.Lisaks kasutab Aatrium oma kodulehel küpsiseid, mille kohta saate lähemalt lugeda siit.Isikuandmeid töötleme järgmistel õiguslikel alusetel:

• Lepinguliste kohustuste täitmiseks (kliendisuhete haldamine ja hoidmine, sh lepingute sõlmimine, kliendiandmete uuendamine ja parandamine, kliendi küsimustele vastamine, pretensioonide lahendamine);

• Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (erinevate seaduste nõuete täitmiseks, oma õiguste kaitseks, õigusorganite nõudel);

• Nõusoleku alusel (eelkõige otseturundus, veebilehe küpsised, küsitluste ja rahuolu uuringute, tarbijamängude läbiviimine, tagasiside küsimine jmt);

• Õigustatud huvi alusel (otseturunduspakkumiste tegemine olemasolevatele klientidele, videovalve Aatriumi vara ja territooriumi turvalisuse tagamiseks).

Aatrium võib volitada klientide andmeid töötlema teisi isikuid tingimusel, et see on vajalik klientide teenindamiseks ning kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks (nt transporditeenuste, järelmaksu, IT-teenuste jmt tugiteenuste pakkujad). Volitatud töötlejatega on Aatrium sõlminud lepingud, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavaid isikuandmed hoidma konfidentsiaalsuses ja tagama isikuandmete kaitse määruses sätestatud volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmise. Samuti võib Aatrium klientide isikuandmeid avaldada isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks või isikule, kellel on selleks seaduslik õigus.Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Aatrium rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.Andmete säilitamine

Ostutehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse vastavalt raamatupidamisseadusele 7 aastat.

Püsikliendiprogrammiga seotud andmeid säilitatakse kuni klient on avaldanud kirjalikult soovist astuda püsikliendiprogrammist välja.

Videovalve käigus kogutud isikuandmeid säilitatakse kuni 1 kuu, v.a tuvastatud õigusrikkumiste ja muude turvaintsidentide puhul. Sellisel juhul säilitatakse asjakohaseid salvestusi kuni juhtumi lahendamiseni.

Otseturundusega seotud isikuandmeid säilitame seni, kuni olete avaldanud soovi otseturundusteadete saamisest loobuda.

Küpsiste säilitamise kohta leiate täpsema info siit.Kliendi õigused

Isikuandmetega seoses on teil järgmised õigused:

  • saada teavet isikuandmete töötlemise kohta;

  • õigus tutvuda isikuandmetega, mida me teie kohta säilitame;

  • õigus nõuda meilt teiega seotud isikuandmete parandamist, kui need sisaldavad vigu;

  • õigus paluda meil teie kohta säilitatavad andmed asjakohastel juhtudel kustutada ("õigus olla unustatud");

  • õigus piirata asjakohastel juhtudel teie andmete töötlemist;

  • õigus esitada vastuväiteid teie andmete töötlemise kohta;

  • õigus andmete ülekandmisele;

  • õigus esitada järelevalveasutusele kaebus;

  • õigus võtta nõusolek tagasi.

Kui soovite oma õigusi kasutada, kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise või õiguste rakendamise suhtes, võtke meiega ühendust e-posti teel aadressil info@aatrium.ee.

Klient kohustub teavitama Aatriumi püsikliendiprogrammiga liitumisel esitatud isiku- või kontaktandmete muutumisest e-posti aadressil info@aatrium.ee.Otseturundusteated

Aatrium võib kliendile saata e-posti otseturundusteateid kliendi sellekohase nõusoleku alusel.

Teil on õigus igal hetkel keelduda otseturundusteadete saamisest. Seda saate teha kas klikkides uudiskirja lõpus oleval „Loobun uudiskirjast“ lingil või pöördudes otse Aatriumi poole e-posti aadressil info@aatrium.ee.Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele

Kaupmees hoiab kliendi isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud kasutajakonto registreerimise ja kasutamise käigus, saladuses ning avaldab neid kolmandatele osapooltele üksnes kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest. E-poe kasutaja nõustub sellega, et kaupmehel on õigus kliendile sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sh edastada kliendi andmeid isikutele, kes on seotud kaupmehe poolt kliendile teenuse osutamisega. 

 Vaidluste lahendamine

Aatrium peab oma klientide isikuandmete kaitset väga oluliseks. Küsimuste, päringute ja taotluste korral palume ühendust võtta e-posti aadressil info@aatrium.ee. Kliendil on alati õigus pöörduda ka järelevalveasutuse poole, milleks on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee). Muudatused

Aatrium võib käesolevat privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta, et see kajastaks korrektselt teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi.

Oluliste muudatuste tegemisel teavitame teid sellest oma veebilehe kaudu või mõnel muul viisil, näiteks e-posti teel.

Privaatsuspoliitika viimane versioon on alati kättesaadav meie kodulehel www.aatrium.ee.